Klachtenregeling

heeft u een klacht bespreek deze dan in een zo vroeg mogelijk stadium met degene die volgens u verantwoordelijk is voor het ontstaan ervan.

De cliënt kan zijn/haar ontevredenheid bespreken met:

  • De medewerkers over wie hij/zij niet tevreden is;
  • diens leidinggevende
  • De klachtenopvangfunctionaris

Klachtenopvangfunctionaris werkt volgens de landelijke Wet kwaliteit,klachten en geschillen zorg. Dit betekend dat er wordt gewerkt volgens één reglement. Vervolgens bepaalt u met de klachtenopvangfunctionaris, bij wie de klacht intern wordt aangekaart. U heeft de regie en bepaalt zelf hoe en waar u uw klacht behandeld wilt zien. De klachtenopvangfunctionaris bespreekt de klacht met u en werkt vanuit een bemiddelingsgedachte. Hij biedt hulp bij:

  • Het regelen van een gesprek tussen klager en beklaagde;
  • Het verhelderen van onduidelijkheden;
  • adviseren hoe u de klacht zelf kunt bespreken met de betrokkene(n);
  • Betrokkene(n) op de hoogte brengen van uw klacht;
  • indien noodzakelijk wendt de klachtenopvangfunctionaris zich tot de Raad van Bestuur;
  • Doorverwijzing naar een geschillencommissie, wanneer de klacht door klager niet naar tevredenheid is opgelost;

Hoe dient u uw klacht in? U kunt de bijgevoegde klachtenformulier downloaden en ingevuld digitaal toezenden naar info@zorgcentramozaiek.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij onze medewerkers.

409 Klachten en verbeterformulier