Cliëntenraad

Voor Zorgcentra het Mozaïek is inspraak van zorgvragers van groot belang. Er bestaat de mogelijkheid om twee keer per jaar te vergaderen over diverse zaken die te maken hebben met onze thuiszorgdiensten. Het doel van de cliëntenraad voor de thuiszorg is om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door Zorgcentra het Mozaïek. De cliëntenraad richt zich met name op die aspecten van de zorg die een direct verband houden met hoe de cliënt de zorg ervaart. Verwacht wordt dat de cliëntenraad waardevolle en specifieke informatie oplevert en vanuit het oogpunt van de cliënt bijdraagt aan een goede en adequate zorg- en dienstverlening van Zorgcentra het Mozaïek