Actiz

Zorgcentra het Mozaïek is als organisatie aangesloten bij ACTIZ: de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De 400 leden leveren producten en diensten aan ongeveer 2 miljoen cliënten, hier zijn 400000 medewerkers bij betrokken. De branche heeft daarmee een grote maatschappelijke waarde. Zij behartigen de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) overheden, verzekeraars, onderwijs, media en publiek.